Dział Straży Uniwersytetu Rolniczego

Do podstawowych zadań Działu Straży UR należy:

  • Ochrona mienia ruchomego i nieruchomego
  • Natychmiastowe reagowanie w sytuacjach awaryjnych
  • Sygnalizowanie o zagrożeniach wynikających ze złego stanu technicznego sieci i urządzeń technicznych
  • Sprawdzanie tożsamości osób przychodzących oraz wychodzących oraz udzielanie informacji o lokalizacji jednostek
  • Patrolowanie ternu i obiektów Uczelni
  • Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zagrożeń ( pożar, kradzież itp. )
  • Ewidencjonowanie i nadzorowanie systemów alarmowych i systemu telewizji dozorowej
  • Obsługiwanie poczty i przesyłek pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Uczelni

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie