Dział Straży Uniwersytetu Rolniczego

Do podstawowych zadań Działu Straży UR należy:

  • Ochrona mienia ruchomego i nieruchomego
  • Natychmiastowe reagowanie w sytuacjach awaryjnych
  • Sygnalizowanie o zagrożeniach wynikających ze złego stanu technicznego sieci i urządzeń technicznych
  • Sprawdzanie tożsamości osób przychodzących oraz wychodzących oraz udzielanie informacji o lokalizacji jednostek
  • Patrolowanie ternu i obiektów Uczelni
  • Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zagrożeń ( pożar, kradzież itp. )
  • Ewidencjonowanie i nadzorowanie systemów alarmowych i systemu telewizji dozorowej
  • Obsługiwanie poczty i przesyłek pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Uczelni

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK